Elysium Medical Center

To Elysium Medical Center είναι ένα νέο ιατρικό κέντρο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Στόχος του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός μοντέρνου συμβόλου – λογοτύπου που θα συνδέει αλλά και θα διαχωρίζει τα τρία τμήματα του ιατρικού κέντρου, Ορθοπαιδική, Βιοπαθολογία – Μικροβιολογία και Αισθητική Ιατρική.

Τα οστά, το DNA και οι καμπύλες του σώματος είναι τα στοιχεία αυτά που ενώθηκαν και δημιούργησαν το λογότυπου του EMC. Κάθε ιατρικό τμήμα διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα, έχοντας το καθένα μια από τις τρεις επιλεγμένες αποχρώσεις του μπλε.

Τέλος, ο λιτός και ο minimal σχεδιασμός στην ιστοσελίδα προσφέρει την ευκολία στον χρήστη να ενημερωθεί για τις εξετάσεις και τους τρόπους θεραπείας κάθε πάθησης.

Σήμα – λογότυπο
Branding
Εταιρικά έντυπα
Σχεδιασμός εταιρικής ιστοσελίδας
UI & UX
Skip to content